SALES AGREEMENT

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın,
1.1. ATICI tarafından işletilmekte olan www.alerkamancha.com.tr; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden
www.alerkamancha.com.; (bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi aracılığıyla
Yaptığı ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine teslimi ile ilgili olarak
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları ve
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tarafların hak, kanun ve yükümlülüklerini belirler.
.
1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatı
satışa konu mal veya hizmetlere ilişkin koşullar ve tüm ön bilgiler ile “cayma hakkı”na ilişkin bilgiler
Bu ön bilgileri elektronik ortamda kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder, onaylar ve ardından sipariş verir.
mal veya hizmetleri bu sözleşme hükümlerine uygun olarak www.alerkamancha.com
Sitede ödeme sayfasında yer alan ön bilgiler ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
.
1.3. SATICI BİLGİSİ
Ünvanı: ALER MÜZİK, FİLM, YAPIM VE ORGANİZASYON LTD. STI.
Adres: AŞIK VEYSEL MAHALLESİ 3025 SOKAK NO: 14 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Telefon: 05353050469
Faks:
Eposta:
1.4. ALICI BİLGİLERİ
Adı Soyadı / Unvanı:
Teslimat adresi :
telefon :
eposta:
MADDE 2 – SÖZLEŞME TARİHİ
Bu sözleşme taraflarca … / … / …. tarihinde imzalanmıştır. ALICI’nın WEB SİTESİ üzerindeki siparişi ne zaman
tamamlanmış ve sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın e-posta adresine gönderilmiştir.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
ALICI’nın siparişini verdiği ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarı,
ve miktar bilgileri aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki tabloda listelenen tüm ürünler bundan sonra
ÜRÜNLER olarak tanımlanır.
ÜRÜN BİRİM FİYAT (TL) BİRİM TOPLAM (TL)
Marka, Ürün, Renk, Beden vb. .____ $ _ _________$
Sipariş işleme ve nakliye-nakliye maliyetleri _________$
TOPLAM SİPARİŞ ÖDEME (KDV Dahil) _________ $
MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI
4.1. ÜRÜN ALICI’nın İNTERNET SİTESİ’nde belirttiği teslimat adresine teslim edilir.
veya belirtilen adresteki kişi/kuruluşa faturası ile paketlenmiş ve sağlam
en geç 30 gün içinde gerekli hallerde bu süre uzatılabilir.
4.2. ÜRÜN, belirtilen kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,
ALICI, SATICI’nın sorumlu tutulamaz kişi/kuruluşun
4.3. teslim edilmek teslimi kabul etmemek
ve KARGO firma yetkilileri tutanak tutmakla yükümlüdür.
. Aksi takdirde SATICI herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
4.4. ALICI ve SATICI, teslimatı ALICI tarafından gümrükten almayı kabul etmişlerse,
Gümrükten alınmayan üründen kaynaklanan tüm masraflardan (kargo masrafları vb.) ALICI sorumludur.
.
MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ
ALICI, faiz oranları ve gecikme faizi ile ilgili bilgileri teyit edecektir.
vadeli satışlar sadece kredi kartı ile yapıldığı için bankadan ayrı olarak
Bankalara ait faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümler uygulanacaktır.
Banka ile alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında. kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi kartı,
banka ve finans kuruluşları gibi taksitli kart vb. Vade / taksit ödeme
ihraç eden kurumların sağladığı kolaylıklar kredi ve/veya taksit ödemesidir.
doğrudan söz konusu kurum tarafından sağlanan seçenek; Bu çerçevede gerçekleştirilen ÜRÜN satışları
ve SATICI’nın bedelinin tamamını tahsil ettiği satışlar işbu Sözleşme tarafları için taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın yasal taksitli satışları
durumlarda yasal haklar (sözleşmeyi feshetme hakkı ve/veya talep hakkı dahil)
taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde kalan borcun tamamının temerrüt faizi ile birlikte ödenmesi) mevcut ve saklıdır.
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde aylık %5 gecikme faizi uygulanır.
MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER
6.1. ALICI, temel bilgilerle ilgili ön bilgileri okuduğunu kabul eder.
İNTERNET SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin özellikleri, satış fiyatı ve
ödeme şekli ve ön bilgileri elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verir.
6.2. ALICI; Bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak,
tarafından Tüketici’ye verilecek adresin satıcıya ulaştığını teyit eder.
Mesafeli sözleşmelerin akdedilmesinden önce Satıcı’nın sipariş ettiği ürünlerin temel özellikleri,
vergiler, ödeme ve teslimat bilgileri dahil ürünlerin fiyatı.
6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz teslim edilmesinden,
siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilecektir.
6.4. SATICI, alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
ALICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü sona ermeden önce.
6.5. SATICI’nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,
sipariş konusu ürün veya hizmetin imkansız hale gelmesi, SATICI’nın
tüketici, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan önce
ALICI, aynı kalite ve fiyatta farklı bir ürünle
6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimi için bu sözleşmenin imzalı nüshasının teslim edilmesi gerekmektedir.
SATICI’ya aittir ve bedelin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle,
ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda SATICI ücretsiz olarak kabul edilir.
ürünü teslim etme yükümlülüğünden
6.7. Herhangi bir nedenle, ÜRÜN’ün tesliminden sonra Banka/finans kuruluşu
kredi kartının ait olduğu işlemin ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi,
SATICI’nın ürün bedelinin takibi dahil diğer tüm akdi ve kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
Her halükarda, ücretin takibi dahil diğer tüm akdi ve kanuni haklar da saklıdır.
6.8. Olağanüstü hal nedeniyle ÜRÜN 30 gün içinde teslim edilemiyorsa
normal satış koşulları dışındaki koşullar (hava, deprem, sel, yangın gibi) ve
gecikme 10 günü aşarsa, SATICI teslimatı ALICI’ya bildirir. Bu durumda,
ALICI siparişi iptal edebilir, benzeri bir ürün sipariş edebilir veya felaketin sonunu bekleyebilir. Eğer
Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilir, iptal tarihinden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartı ödemelerinde,
iade işlemi ALICI’nın kredi kartına iade edilerek yapılır.
6.9. Https://www.alerkamancha.com neden olduğu fiyat hatalarından sorumlu değildir.
sistem hataları. Buna göre, satıcı promosyondan sorumlu değildir.
veya sistemden, tasarımdan veya yasa dışı kaynaklanabilecek fiyat hataları
Web sitesine müdahaleler. Alıcı, satıcıdan hak iddia edemez.
sistem hataları.
6.10. ALICI, ürünü 10 gün içinde birlikte SATICI’ya göndermek suretiyle değiştirebilir.
fatura ile.
MADDE 7 – CAYMA KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
7.1. ALICI, üretilen bir ÜRÜN’de cayma hakkını kullanamaz.
ALICI’nın özel istek ve talepleri doğrultusunda veya tarafından kişiye özel hale getirilen
making changes or additions on it, or which cannot be returned due to its nature, which may rapidly deteriorate or expire.
7.2. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler,
yeniden üretilebilir yazılım ve programlar, hızla bozulan ürünler
veya süresi dolacak olanlar kabul edilmez.
7.3. Aşağıdaki ürünlerin değişimi, ürünün paketinin açılmamış olması şartına bağlıdır,
sağlam ve ürün kullanılmamış ve test edilmemiştir.
Her türlü yazılım ve programlar – DVD, VCD, CD ve kasetler – Bilgisayar ve kırtasiye malzemeleri
MADDE 8-GARANTİ
Kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılan ve temizlenen ürünler,
her türlü üretim hatalarına karşı aşağıda belirtilen koşullarda 1 yıl garantilidir:
Satıcının garanti yükümlülüğü sadece 4077 sayılı yasa kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari işler için, aşağıdaki hükümler
Türk Ticaret Kanunu geçerli olacaktır.
MADDE 9 – GÜVENLİK KURALLARI-
GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK HABERLEŞME VE FİKRİ HAKLAR
9.1. Alıcı tarafından satıcıya ödeme yapmak amacıyla verilen bilgiler ve
bu sözleşmede belirtilen bilgiler satıcı tarafından yapılır. kişilerle paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri ifşa edebilecektir.
sadece idari/yasal bir yükümlülüğün varlığında. Satıcı istenen bilgilere sahipse
Belgelenmiş soruşturma kapasitesine sahip herhangi bir adli soruşturma kapsamında kendisinden,
ilgili makama verebilir.
9.2. Kredi Kartı bilgileri asla saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri yalnızca güvenlidir
tahsilat sürecinde ilgili bankalara iletilir ve yetki almak için kullanılır.
ve provizyondan sonra sistemden silinir.
9.3. Alıcının e-posta adresi, posta adresi ve telefonu gibi bilgiler yalnızca
standart ürün teslimatı ve bilgilendirme prosedürleri için satıcı tarafından. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri,
yeni ürünlerle ilgili bilgiler, alıcıya onayından sonra promosyon bilgileri gönderilebilir.
9.4. Ancak söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiği için
ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almak ALICI’nın sorumluluğundadır.
virüs ve benzeri zararlı uygulamaların ALICI tarafından korunması ve ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi için.
9.5. ALICI, kullanılması, paylaşılması, işlenmesi ve
ticari olmayan ve ticari olmayan elektronik iletişim ve diğer iletişimlerin yapılması,
kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak
ve elektronik ticaret mevzuatı, mevcut ve yeni bilgiler.
9.6. ALICI her zaman kendisine ulaşarak veri kullanım-işleme ve/veya haberleşmeyi durdurabilir.
SATICI tarafından belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla ALICI’nın bu konudaki açık bildirimine göre,
kişisel veri işlemleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler yasal azami süre içinde askıya alınır;
Ayrıca dilerse yasal olarak gerekli ve/veya mümkün olmayan bilgileri de
veri kayıt sisteminden silinebilir veya anonim hale getirilebilir. ALICI dilerse, ilgili işlemler
kişisel verilerin işlenmesi, aktarıldığı kişiler, eksik olması halinde düzeltilmesi
veya yanlış bilgi verilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi,
otomatik sistemler tarafından aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilmesi halinde, veriler aleyhinedir.
Yukarıdaki iletişim kanallarından her zaman SATICI’ya başvurabilir ve
işlenmesinden dolayı zarara uğraması halinde tazmin edilmesi gibi konularda bilgilendirme. ile ilgili başvuru ve talepler
bu hususlar yasal azami süreler içinde yerine getirilecek veya açıklanarak kabul edilmeyebilir.
Tarafın yasal gerekçesi.
9.7. İNTERNET SİTESİNİN her türlü bilgi ve içeriği ve düzenlenmesi ile ilgili olarak,
revizyon ve kısmi/tam kullanım; Maddesine göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç
SATICI’nın sözleşmesi; Tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.
9.8. SATICI gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
yukarıdaki hususlar; Bu değişiklikler, tarafından ilan edildiği andan itibaren geçerli olacaktır.
SATICI’ya İNTERNET SİTESİ üzerinden veya diğer uygun yöntemlerle
9.9. İNTERNET SİTESİ üzerinden erişilen diğer siteler için gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım koşulları geçerlidir,
doğabilecek ihtilaflardan ve olumsuz sonuçlardan SATICI sorumlu değildir.
MADDE 10 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
10.1. SATICI’nın kayıtları (bilgisayar ses kayıtları gibi manyetik ortamlar dahil)
bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümünde kesin kanıt;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ve
aşan hallerde ALICI ve SATICI’nın yerleşim yeri Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10.2. ALICI tüm şartları ve açıklamaları okuduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
işbu Sözleşmede yazılı olan ve onun ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formu, almış, incelemiş
tüm satış koşullarını ve diğer tüm ön bilgileri kabul etmiştir.